Onsdag 16. november blir det Åpen Dag på Tilrettelagt avdeling

STS_1

Målgruppen er elever med Autismespekterforstyrrelser, tidligere Aspergers syndrom, som ønsker karakterer fra videregående utdanning, ordinært løp, i noen fag, eller som ønsker seg full studiekompetanse. 

 

Gruppen har 16 plasser og fra høsten 2017 vil det bli noen ledige plasser.


Avdelingen gir tilbud om et opplæringstilbud hvor både det faglige og det sosiale vektlegges.  Elevene har tilhold i en base på skolen, og kan få all sin undervisning der eller ta noen fag i ordinære klasser ved skolen. På basen kan eleven få tilpasset opplæring i skolens fellesfag, i tillegg til ADL-trening, som f.eks. å handle og lage mat, samt selvstendighetstrening. Elevene vil få tilbud om fysisk trening/kroppsøving i egne grupper på basen, eller sammen med ordinære klasser. 

 

Tilbudet passer best for elever som kan ta fag eller deler av fag i ordinær klasse.

 

Kom gjerne på Åpen dag og få mer informasjon som kan være nyttig for deg! 

Påmelding til tanja.ihlhaug@ude.oslo.kommune.no senest mandag 14. november

 

Velkommen!