Etter høstferien må fravær dokumenteres!

Syk bamse

Fraværsgrensen betyr at elever ikke skal få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen. Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde. Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Til vanlig skal fravær av helsegrunner ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson.

 Du som er elev må huske å:

  • Registrerer fravær i Visma InSchool.
  • Alltid varsle din kontaktlærer ved fravær
  • Følg med på din fraværsprosent i Visma InSchool

Ønsker du å vite mer om fraværsreglene i videregående skole, finner du de her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/fravarsregler/