Åpen Dag på Hellerud

Bilde av elever på bibliotek

 

Som elev på Hellerud møter du ansatte, lærere og medelever som har et felles mål om å skape et godt og utviklende læringsmiljø for alle. Vårt fokus er din læring, din utvikling og din fremtid.

I løpet av tre års skolegang hos oss ønsker å vi å bidra til at du når dine mål, utvikler hele deg og får venner for livet.

De første ukene arrangerer vi ulike aktiviteter for å sikre at alle får en god start. Hver klasse drar på en tur hvor de deltar i praktiske og spennende oppgaver som må løses i fellesskap. Målet med turen er å skape et trygt læringsmiljø og at du blir kjent med medelever og kontaktlæreren din. I løpet av de første ukene vil du også få tilbud om kurs i studieteknikk og grunnleggende ikt ferdigheter for å sikre at du får en god start.

I tillegg til dyktige lærere som vil jobbe sammen med deg om din læring, har vi rådgivere og miljøarbeidere som veileder og hjelper deg på veien mot høyere utdanning. Gjennom skoleåret har vi mange fine aktiviteter som du kan engasjere deg i.

Dersom du vil være med i elevrådet eller skolens miljøutvalg, får du være med på å påvirke skolen og elevmiljøet på en positiv måte.


Vi sees snart!

Vennlig hilsen Rektor Arnfinn Stautland