Skolehåndboken Hellerudkatalogen

Hellerudkatalogen

Hvert år gir vi ut en skolehåndbok på Hellerud der du finner viktig informasjon for deg som er elev.

Du finner informasjon om skolens ulike elevtjenester og kontaktinformasjon for alle lærere på skolen.

Her finner du også informasjon om fravær, reglement for orden og atferd, samt aktuelle frister og saker det kan være nyttig å kjenne til.

 

Du kan laste ned Hellerudkatalogen her.