Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste

PPT er en rådgivende tjeneste for alle elever i videregående skole. Du kan få hjelp med personlige, sosiale eller faglige vansker som har betydning for skolesituasjonen.

Samtaler med PPT gir ikke fravær og kan foregå på skolen. PPT har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Kontaktperson

Tone Serville fra PPT kan treffes på

  • onsdager og torsdager 08.30 – 15.30

Hun kan kontaktes gjennom skolens rådgivere. Telefon: 23 46 54 00