Skolehåndboken Hellerudkatalogen

Hellerudkatalogen

Du finner informasjon om skolens ulike elevtjenester og kontaktinformasjon for alle lærere på skolen. Her finner du også informasjon om fravær, reglement for orden og atferd, samt aktuelle frister og saker det kan være nyttig å kjenne til. 

Last ned Hellerudkatalogen (pdf)