VG1 studiespesialisering - forskerlinje!

Realfag

Forskerlinja skal: 

  • være utforskende og eksperimenterende  
  • kombinere teori og praksis 
  • gi skaperglede 
  • gi erfaring med hypotesetekning, fysiske eksperiment og raskt kunne gå fra ide til utprøving  
  • la deg jobbe i team med å lage prosjekter innen ulike tema 
  • gi kunnskap om høyrere utdanning og yrker innen forskning og teknologi 

Hva er forskerlinjen på Hellerud – oppbygging og arbeidsmåter  

VG1: programfaget teknologi og forskningslære på VG1. Det vil si at du får 5 timer ekstra i uken.   

Krav til 1T teoretisk matematikk. 

VG2: Du velger fritt fire fag, men vi anbefaler teknologi og forskningslære 2, fysikk 1 og matematikk R1. 

VG3: Du velger fritt opptil tre fag, men vi anbefaler matematikk R2 og Fysikk 2. 

Kombinasjonen gir deg maksimalt antall realfagspoeng og samtidig oppfyller du opptakskravene for alle realfagsstudier. Fordi du tar ett programfag allerede på VG1 får du mulighet til å konsentrere deg om færre programfag på VG3 og kan oppnå karakterene for å komme inn på ditt drømmestudium. 

 

Arbeidsmåter

Du vil møte lærere med høy realfagskompetanse som inspirerer

Du vil motta undervisning på vår RealfagsHUB i samarbeid med Teknisk museum.

Du vil erfare at vi jobber utforskende og mest mulig praktisk i fagene.

Du vil møte personer som jobber i ulike yrker der høy realfagskompetanse er viktig

Vi drar på bedriftsbesøk/ besøker universitet og høyskole som har de fagene som du er interessert i.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med forskningsparken Oslo Science Park og Oslo Viten Senter/Teknisk Museum.

 


Søk i VIGO vanlig studiespesialisering på Hellerud videregående skole. I tillegg til å søke på VIGO.no må du fylle ut dette søknadsskjemaet.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag. 

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no

Søk forskerlinja!

Dersom du ønsker å gå Forskerlinja vg1 Studiespesialisering på Hellerud søker du VG1 Studiespesialisering på Hellerud på VIGO.no

Søk på VIGO.no før 1. mars!

 

I tillegg til å søke på VIGO.no må du fylle ut dette søknadsskjemaet.