Vg3

klassetur

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

 

Fellesfag

 

 • Norsk 8 t
 • Religion 3 t
 • Historie 4 t
 • 2. fremmedspråk 4 t (spansk, tysk, fransk)
 • Kroppsøving 2 t

 

 

Programfag

 • Alle programfag er på 5 uketimer. Programfagene du kan velge er:
  Matematikk R (realfag) eller S (samfunnsfag).
 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.

 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram

Programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi

 • Økonomi og ledelse
 • Samfunnsøkonomi 2
 • Historie og filosofi
 • Politikk og samfunn
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Rettslære 2
 • Int.engelsk
 • Pyskologi
 • Geofag

 

Drawing of a city

Programfag innen realfag

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Informasjonsteknologi 

 

Drawing of a city