Vg3

klassetur

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

 

Fellesfag

 

 • Norsk 8 t
 • Religion 3 t
 • Historie 4 t
 • 2. fremmedspråk 4 t (spansk, tysk, fransk)
 • Kroppsøving 2 t

 

 

Programfag

 • Alle programfag er på 5 uketimer. Programfagene du kan velge er:
  Matematikk R (realfag) eller S (samfunnsfag).
 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.

 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram

Programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi

 • Psykologi 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Samfunnsgeografi
 • Sosialkunnskap
 • Rettslære 1 og 2
 • Internasjonal engelsk
 • Engelskspråklig litteratur og kultur
 • Entreprenørskap

 

Programfag innen realfag

 • Matematikk  S2 og R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 (undervises annet hvert år)
 • Biologi 1