Om studiespesialisering på Hellerud

På Vg1 har du 30 timer fellesfag per uke.

Du lærer: 

 • Norsk 4 t
 • Engelsk 5 t
 • Matematikk 5 t
 • Naturfag 5 t
 • 2. fremmedspråk 4 t (spansk eller tysk)
 • Samfunnsfag 3 t
 • Geografi 2 t
 • Kroppsøving 2 t

 

Du bør være: 

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

 

Du oppnår: 

 • Grunnkurs som gjør at du kan søke deg inn på programområde innenfor realfag eller programområde innenfor språk, samfunnsfag og økonomi.

Velger du studiespesialisering på Hellerud legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Dette utdanningsprogrammet gir studiekompetanse. 

Velger du program for studiespesialisering, bør du like å lese og arbeide med vanskelige teoretiske fag. Du bør også ha gode norskkunnskaper.

Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for opptak ved studiestedet - du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav høyskolen/universitetet stiller. 

 

                                                                                                                                                  Rettigheter: vilbli.no

Innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering kan du velge mellom programområde realfag og programområde språk, samfunnsfag og økonomi. Enkelte studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag som matematikk og fysikk. Slik kompetanse er det lettest å få i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Det er spesielle regler for sammensettingen av programfag. Rådgiver kan hjelpe deg med dette.

Sjekk ut hva elever på studiespesialisering sier om skolemiljøet:

ST Vg1

 På Vg1 har du 30 timer fellesfag per uke

 

 • Norsk 4 t
 • Engelsk 5 t
 • Matematikk 5 t
 • Naturfag 5 t
 • 2. fremmedspråk 4 t (spansk, tysk)
 • Samfunnsfag 3 t
 • Geografi 2 t
 • Kroppsøving 2 t