Hovedseksjon

Sosiologi og sosialantropologi

Hvorfor skal du velge Sosiologi og sosialantropologi?

Du skal velge Sosiologi og sosialantropologi hvis du er engasjert i ulike samfunnsspørsmål og liker å finne ut av hvorfor samfunnet er som det er.

Hva lærer du i Sosiologi og sosialantropologi?

Vi jobber med fire hovedområder i faget:
1. Samfunnsvitenskapelig forskning og metode
2. Sosialisering
3. Kulturforståelse
4. Arbeidsliv, fordeling og bærekraft

Hvordan jobber vi i faget?

Vi jobber mye utforskende og gjennomfører 2-3 ulike forskningsprosjekter i løpet av skoleåret. Vi har muntlige diskusjoner om ulike temaer i faget og vi jobber også mye med relevante fagbegreper.

 

Eksamensform: Muntlig