Hovedseksjon

Samfunnsøkonomi 1

Hvorfor skal du velge Samfunnsøkonomi 1?

Vi lærer om forskjellige markeder og hvordan de fungerer, og hvordan ulike økonomiske fenomener som vekst, inflasjon, lønn, arbeidsledighet og økonomisk ulikhet påvirker samfunnet. Vi lærer også om hvordan samfunnet kan ta vare på miljøet og sikre bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi handler om økonomi, eller hvordan samfunnet fordeler og bruker ressursene sine.

Hva gjør en samfunnsøkonom?

En samfunnsøkonom er en person som studerer hvordan økonomiske beslutninger påvirker samfunnet. De jobber med å forstå hvordan regjeringer, virksomheter og enkeltpersoner tar økonomiske beslutninger, og hvordan disse beslutningene har effekter på samfunnet. Samfunnsøkonomer lager også modeller for å forstå hvordan samfunnet fungerer, og bruker disse modellene til å løse praktiske problemer og hjelpe til med å treffe økonomiske beslutninger. De kan jobbe i regjeringen, finanssektoren, konsulentvirksomheter og andre steder. Uansett har ALLE glede av kunnskap om samfunnsøkonomi.

Hvordan jobber vi i faget?

-Leser faglitteratur
-Gjør oppgaver og øvelser
-Deltar i diskusjoner og debatter
-Ser på filmer og dokumentarer
-Ekskursjoner
-Skriver oppgaver og rapporter
- Forbereder oss til eksamen

Eksamensform: muntlig