Hovedseksjon

Samfunnsgeografi

Hvorfor skal du velge Samfunnsgeografi?

Samfunnsgeografi er et samfunnsfag som handler om hvordan folk lever og hvordan samfunn er organisert på forskjellige steder i verden. Du bør velge faget hvis du er interessert i samfunn, politikk og økonomi både andre steder i verden og i Norge. Du bør dessuten like å diskutere og jobbe med kart på PC.

Hva lærer du i Samfunnsgeografi?

- Hvorfor folk flytter i land og mellom land. Ulike typer innvandring og innvandringspolitikk
- Å bruke digitale kartverktøy (Google Earth og/eller QGIS)
- Hvordan man planlegger en by
- Hvorfor stater og regioner oppstår og forsvinner
- Årsakene til at noen land er rike og noen land er fattige. Hva fattige land kan gjøre for å utvikle seg.
- Hvordan befolkningen utvikler seg i Norge og ulike land i verden.
- Hva økonomisk globalisering er, hvordan den påvirker oss og hvordan vi kan bruke ressurser på en bærekraftig måte.

Hvordan jobber vi i faget?

Vi ser filmer, leser artikler og diskuterer i klassen. Vi jobber mye med kart på PC og skal ha minst en ekskursjon.

 

Eksamensform: Muntlig