Hovedseksjon

Rettslære 2

Du må ha bestått Rettslære 1 for å velge Rettslære 2.

Hvorfor skal du velge Rettslære 2?

Du skal velge faget hvis du synes rettslære 1 var et ok fag, og fordi du er motivert til å lære mer om juridisk metode og rettsregler.
Du trenger ikke å synes at rettslære 1 er det beste eller mest interessante faget på skolen, men du bør ha sansen for den systematiske måten å tenke på som du ble presentert for i rettslære 1, og fremdeles like at det ikke alltid finnes et fasitsvar.

Hva lærer du i Rettslære 2?

Du lærer enda flere lover og regler, og dykker lengre ned i juridisk metode som arbeidsverktøy. Du lærer mer om hvordan man disponerer skriftlige besvarelser, mer balansert argumentasjon og hvordan du skal bruke loven som grunnlag for muntlig eller skriftlig drøfting.
Du lærer lover og regler på helt nye rettsområder som f.eks. strafferett, menneskerettigheter, erstatningsrett og kjøpsrett. Så selv om arbeidsmetoden er den samme som rettslære 1, blir du presentert for helt nye temaer.

Hvordan jobber vi i faget?

• Caseoppgaver
• Teorigjennomgang
• Filmer og dokumentarer
• Begrepsøving
• Argumentasjonsteknikk/debatt

Eksamensform: skriftlig eller muntlig