Hovedseksjon

Rettslære 1

Hvorfor skal du velge Rettslære 1?

Du skal velge faget fordi du er nysgjerrig på hva de norske lovene sier om viktige deler av livet vårt, som for eksempel familieliv, ekteskap og arbeidsliv.
Du trenger ikke ha ambisjoner om å bli advokat eller studere juss, men du bør like systematikk, logikk og å ikke være bundet til en fasit.

Hva lærer du i Rettslære 1?

Du lærer hvordan lover og regler bygger opp demokratiet vårt og hvilke rettigheter og plikter vi har som innbyggere i Norge. Du lærer hvordan du kan bruke loven til å løse konflikter mellom enkeltpersoner, eller mellom enkeltpersoner og myndighetene. Du lærer deg teoretisk kunnskap om loven som kan brukes til praktisk løsning av caseoppgaver.
Du lærer også hvordan du kan argumentere for ulike sider av en sak, og at et juridisk spørsmål sjelden bare har ett fasitsvar. Du lærer etisk og kritisk tenking knyttet til lovverket vårt, og historien bak viktige lovendringer som har ført til store samfunnsendringer.

Hvordan jobber vi i faget?

• Caseoppgaver
• Teorigjennomgang
• Filmer og dokumentarer
• Begrepsøving
• Argumentasjonsteknikk/debatt
• Hvis vi får tid, prøver vi å dra og se en ekte rettssak

Eksamensform: Muntlig eksamen