Hovedseksjon

Psykologi 2

Hvorfor skal du velge Psykologi 2?

Fordi du vil forstå bedre hvordan du og andre mennesker blir påvirket av omgivelsene deres. Kanskje du er nysgjerrig på hvorfor du er litt ulik søsknene dine? Eller hvorfor det kan være vanskelig å stå imot gruppepress noen ganger? Ved å velge Psykologi 2 kan du få kompetanse som både er nyttig og spennende for deg personlig, men som også gir deg faglig innsikt du vil få bruk for nesten uansett hva du velger å studere videre.

Hva lærer du i Psykologi 2?

• Ulike forklaringer på hvorfor mennesker tenker, føler, og oppfører seg som de gjør
• Om psykiske lidelser, og hva som er forskjellen på normal og syk
• Hvordan kroppsspråket vårt ofte sier veldig mye mer enn ordene våre
• Hvordan vi påvirkes av å føle oss utenfor, og hvordan det kan forebygges
• Å gjennomføre din egen forskningsprosjekt

Hvordan jobber vi i faget?

Psykologi 2 er et fag der det veldig sjelden er bare ett riktig svar. Derfor jobber vi mye med å lære oss å se ting fra ulike perspektiver, som gir ulike forklaringer på menneskers atferd, tanker og følelser. Det er også et fag som krever bruk av fagbegreper og teorier. Vi jobber mye med ulike caser, og øver oss på å bruke begreper og teorier for å forklare og drøfte caset. Vi bruker lærerpresentasjon, gruppediskusjoner, små prosjekter, men også begrepslæring med f.eks Quizlet. Som psykologielev er det forventet at du vil lære deg å både diskutere muntlig, men også skrive fagartikler. Vi prøver også å få til å dra på besøk til Gaustad Museum, og at psykologistudenter fra UiO kommer på besøk til Hellerud.

Eksamensform: skriftlig eller muntlig