Hovedseksjon

Psykologi 1

Hvorfor skal du velge Psykologi 1?

Psykologi 1 er et spennende fag som tar for seg alt fra personlighet, psykisk helse og rusmidler. Lurer du på hvorfor mennesker er som vi er eller hvorfor du er som du er dette det perfekte faget for deg!

Hva lærer du i Psykologi 1?

I faget lærer du blant annet om:
- Hvordan man forsker i psykologi
- Hva psykologi kan brukes til
- Nervesystemet og rusmidler
- Arv og miljø - og hvordan vi blir den vi er
- Psykiske kriser
- Intelligens

Hvordan jobber vi med i faget?

Psykologi 1 er hovedsakelig et muntlig fag. I faget har vi ofte diskusjoner og eksperimenter – men vi jobber også individuelt med grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving. Uansett arbeidsmåte, noe av det som er viktigst med å jobbe med Psykologi 1 er å være undrende, utforskende og reflekterende. Psykologi 1 er altså et allsidig fag som gir deg mulighet til å jobbe på mange forskjellige måter.

 

Eksamensform: muntlig