Hovedseksjon

Politikk og menneskerettigheter

Hvorfor skal du velge Politikk og menneskerettigheter?

Hvis du er opptatt av det som skjer i verden.
Ønsker du å arbeide med fred, demokrati, fattigdom, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter i Norge eller i et internasjonalt miljø, er dette faget.

Hva du lærer i Politikk og menneskerettigheter?

Faget er sammensatt av to områder, både politikk, og menneskerettigheter og dekker både norsk- og internasjonal politikk. Respekt for menneskerettigheter er viktig for et demokrati. Du får også innsikt i hvordan internasjonalt samarbeid fungerer i EU og FN, og hvordan folkemord kan dømmes av internasjonale domstoler.
Tema
• Politisk teori og demokratiforståelse
• Makt, påvirkning og medborgerskap
• Politiske institusjoner, aktører og prosesser
• Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden

Hvordan vi jobber i faget?

Vi jobber med mange ulike tekster og aktuelle saker fra hele verden. Det er viktig å følge med på nyheter i lys av både demokrati, menneskerettigheter, krig, fattigdom og naturkatastrofer, og ikke minst – du må like å skrive fagtekster!

 

Eksamensform: Skriftlig eller muntlig