Hovedseksjon

Matematikk S2

Du må ha bestått S1 for å velge S2. 

Hvorfor skal du velge S2?

For å kunne ta S2 er det et krav om at du har tatt S1 tidligere. Dersom du tar både S1 og S2 tilsvarer det R1, noe som gir et helt realfagspoeng til sammen. Etter å ha tatt S1 og S2 vil du ha mulighet til å komme inn på del aller fleste studiestedene, med unntak av ingeniør-, arkitekt- og enkelte informatikkstudier.

Hva lærer du i S2?

- Modeller innen økonomi
- Beregninger på sparing og lån
- Statistiske fordelinger
- Tolke grafer
- Sannsynlighet
- Tallrekker

Hvordan jobber vi i faget?

I S2 forsøker vi å løse praktiske problemer fra virkeligheten ved hjelp av matematiske metoder. Blant annet lærer vi om tallrekker for å kunne gjøre beregninger på lån og sparing. I faget har vi et stort fokus på hvordan man kan bruke digitale hjelpemidler til å gjøre matematiske beregninger.

Eksamensform: skriftlig eller muntlig-praktisk