Hovedseksjon

Matematikk S1

S1 kan gi fordypning både innen programområdene realfag og SSØ.

Hvorfor skal du velge S1?


Dersom du for eksempel skal studere
-medisin
-farmasi
-radiologi
må du har S1 og S2 (eller bare R1) som programfag

 

Hva lærer du i S1?


- Algebra
-Ulike typer likninger
-Matematiske modeller for samfunnsfaglige sammenhenger
-Økonomiske modeller.
-Kombinatorikk
-Sannsynlighetsregning

 

Hvordan jobber vi i faget?


Mye av fagstoffet bygger på kunnskap fra T-matte. Det frarådes å velge S1 uten god erfaring med T-matte.
Vi jobber med å løse matematiske problemstillinger
- med papir og blyant
- med og uten kalkulator
- med programmering i python
- med geogebra
Det kreves at du jobber jevnt hjemme eller på leksehjelpen for å mestre faget.

 

Eksamensform: skriftlig eller muntlig-praktisk