Hovedseksjon

Matematikk R2

Du må ha bestått R1 for å velge R2. 

Hvorfor velge R2?

Matematikk for realfag R1 og R2 er teoretisk matematikk som gir deg fordypning i matematikk for videre studier innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, og økonomi. Hvis du vil bli lege, tannlege eller veterinær, trenger du R1, og hvis du vil bli noe innen arkitektur eller ingeniørfag, trenger du R2 i tillegg til R1. Ettersom R1 bygger grunnlaget for R2, er det ikke mulig å lese R2 uten å ha lest R1. 1T bygger grunnlag for R1, så det er veldig vanskelig å lese R1 uten å ha lest 1T.

Hva lærer du i faget R2?

• følger og rekker
• integralregning
• funksjonsdrøfting
• geometri
• trigonometri
• omdreiningsgjenstander (omdreiningslegemer)
Følger og rekker i R2 bygger på lineære og eksponentielle funksjoner som du har arbeidet med i 1T og R1. I geometri og trigonometri i R2 utvider vi fra å arbeide i to dimensjoner til også å undersøke egenskapene til ulike geometriske figurer og vektorer i tre dimensjoner. Integralregning bruker vi som et verktøy for å undersøke egenskaper ved planfigurer og romfigurer. Vi ser blant annet på areal for figurer i planet, og volum for figurer i rommet. Omdreiningsgjenstander er tredimensjonale figurer som er dannet av funksjoner. Digitale hjelpemidler i R2 er også GeoGebra og koding med Python. Vi videreutvikler programmeringen fra R1, slik at du også kan bruke kode som utforskende metode i R2. R2 gir deg det matematiske grunnlaget som du trenger for å studere fysikk 2, og videre studier eksempelvis i arkitektur.
Hvis du kombinerer matematikk R-fagene med fysikk/kjemi/biologi/IT, gir matematikk R1 og R2 deg den fordypning du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse i realfag, bl.a. datafag, tekniske studier og arkitektur, ingeniørstudier og andre studier innen naturvitenskap, medisin og teknologi på høyskole eller universitet.

Hvordan jobber vi i faget?

Faget følger ny læreplan (Kunnskapsløftet 2020), og har følgende kjerneelementer som det legges vekt på i undervisningen:
• utforsking og problemløsing
• modellering og anvendelser
• resonnering og argumentasjon
• representasjon og kommunikasjon
• abstraksjon og generalisering
Det legges spesielt vekt på utforskning og resonnering som metoder for å bygge kunnskap, og resonnering og argumentasjon som verktøy for god kommunikasjon. Det settes standpunktkarakter i faget, og det er trekkfag til eksamen.


Eksamensform: Skriftlig eller muntlig-praktisk