Hovedseksjon

Matematikk R1

Hvorfor velge R1?

Matematikk for realfag R1 og R2 er teoretisk matematikk som gir deg fordypning i matematikk for videre studier innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, og økonomi. Hvis du vil bli lege, tannlege eller veterinær, trenger du R1, og hvis du vil bli noe innen arkitektur eller ingeniørfag, trenger du R2 i tillegg til R1. Ettersom R1 bygger grunnlaget for R2, er det ikke mulig å lese R2 uten å ha lest R1. 1T bygger grunnlag for R1, så det er veldig vanskelig å lese R1 uten å ha lest 1T.

 

Hva lærer du i R1?

• potenser
• logaritmer
• grenseverdier
• derivasjon
• omvendte funksjoner
• funksjonsdrøfting
• geometri
• trigonometri
• vektorregning
Derivasjonen i R1 bygger på den som du lærte i 1T. Den, og grenseverdier, bruker vi til å undersøke egenskaper ved funksjoner. Trigonometrien i R1 bygger på den som du lærte i 1T, og vi bruker den som verktøy til å undersøke figurer og vektorer i planet (i R1 jobber vi i to dimensjoner). Digitale hjelpemidler i R1 er både GeoGebra og koding med Python. Vi videreutvikler programmeringen fra 1T, slik at du også kan bruke kode som utforskende metode i R1. R1 gir deg det matematiske grunnlaget som du trenger for å studere kjemi og fysikk 1, og for å ta R2.
Faget følger ny læreplan (Kunnskapsløftet 2020), og har følgende kjerneelementer som det legges vekt på i undervisningen:
• utforsking og problemløsing
• modellering og anvendelser
• resonnering og argumentasjon
• representasjon og kommunikasjon
• abstraksjon og generalisering
Hvis du studerer matematikk R1-faget med fysikk/kjemi/biologi/IT, gir matematikk R1 deg den fordypning du trenger for å komme inn på studier som informatikk, siviløkonomi, luftfartsfag, nautiske fag og veterinær.

 

Hvordan jobber vi i faget?

Det legges spesielt vekt på utforskning og resonnering som metoder for å bygge kunnskap, og resonnering og argumentasjon som verktøy for god kommunikasjon. Det settes standpunktkarakter i faget, og det er trekkfag til eksamen. Trekket avgjør om eksamen er muntlig eller skriftlig. Hvis man trekkes til eksamen, vil det stå to karakterer for faget på vitnemålet.

 

Eksamensform: skriftlig eller muntlig-praktisk