Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse 2

Du må ha bestått Markedsføring og ledelse 1 for å ta Markedsføring og ledelse 2. 

Hvorfor skal du velge Markedsføring og ledelse 2?

I markedsføring og ledelse 2 får du anledning til å gå mer i dybden i de samme fagområdene som i markedsføring og ledelse1.
Du liker å skrive, og jobbe individuelt og i grupper med muntlige og skriftlig presentasjoner

Hva lærer du i Markedsføring og ledelse 2?

Markedsføring 2 er et skriftlig fag og elevene skal lære å skrive en markedsplan som inneholder 1. Forretningside 2. Situasjonsanalyse 3. Markedsmål 4. Markedsstrategier 5. Kampanjeplaner og 6 Oppfølging, evaluering og korrigering
Du skal fordype deg i aktuelle problemstillinger for bedrifter som er aktive i dag.

Hvordan jobber vi i faget?

Du jobber individuelt og i grupper, med skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Eksamensform: skriftlig eller muntlig