Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse 1

Hvorfor velge Markedsføring og ledelse 1?

Faget gir deg økt forståelse for hvordan samfunnet vårt virker og hva som driver kreftene fremover.
Du ønsker bedre forståelse av aktuelle problemstillinger som virksomheter møter i dag, og hvordan bedrifter med gode markedsførere utvikler lønnsomme varer og tjenester. Dette er et felt som hele tiden er i utvikling, se bare på at alt det spennende som skjer innen: sosiale medier, APP-er, teknologi og nye produkter som lanseres osv.

Hva lærer du i Markedsføring og ledelse 1?

Du skal kunne forstå hvordan markedsføring og bærekraft henger sammen.
Du skal kunne reflektere over oss som forbrukere med ulike behov, motivasjon og kulturelle ulikheter
Du skal kunne gjøre rede for hva et markedsinformasjonssystem er, og du skal kunne foreta en situasjonsanalyse for en virksomhet
Du skal kunne noe om hvordan en markedsfører bruker produktet, pris, tilgjengelighet og reklame for å fremme salget
Du skal kunne noe om ledelse og ulike kulturer i en bedrift

Hvordan jobber vi i faget?

Du jobber individuelt og i grupper, med skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Eksamensform: muntlig