Hovedseksjon

Kjemi 2

Du må ha bestått Kjemi 1 for å velge Kjemi 2.

Hvorfor skal du velge Kjemi 2?

Velg kjemi 2 dersom du har hatt kjemi 1 og ønsker mer fordypning i faget. Kjemi 2 har mer matematikk og tyngre pensum enn kjemi 1, men det er også morsommere fordi vi gjør flere forsøk og skal gå enda dypere inn i kjemien! Noen studier krever kjemi 2 for å få opptak.

Hva lærer du i Kjemi 2?

- Tema i faget er: Redoksreaksjoner, elektrokjemi, buffere, entropi og fri energi, likevekt, løselighet, organiske reaksjoner og laboratoriemetoder, materialer og biologiske makromolekyler.
- For eksempel skal vi svare på disse spørsmålene:
o Hvordan fungerer et batteri?
o Hvorfor skjer en kjemisk reaksjon?
o Hvordan påvirker pH det som skjer med molekylene i kroppen vår?
o Hvordan kan vi lage helt nye stoffer, materialer og molekyler?

Hvordan jobber vi i faget?

I kjemifagene jobber vi både praktisk og teoretisk. Vi bruker matematikk som et verktøy i mange av temaene og det er derfor anbefalt at du har S-matte eller R-matte.
Vi gjør også labforsøk så ofte vi kan, dette hjelper oss med å lære viktige kjemiske metoder og å forstå de kjemiske konseptene bedre.

Eksamensform: skriftlig eller muntlig-praktisk