Hovedseksjon

Kjemi 1

Hvorfor skal du velge Kjemi 1?


Velg kjemi 1 hvis du…
- liker realfag og er motivert for å lære mer om kjemi
- er trygg på matematikk, og har valgt S1 eller R1 på VG2
- trives med å jobbe med teoretiske konsepter
- liker å gjøre forsøk og eksperimenter
- ønsker å lære om hvordan og hvorfor kjemiske reaksjoner skjer


Hva lærer du i Kjemi 1?


- Tema i faget er: atommodell og kjemiske bindinger, navnsetting av molekyler, molregning og støkiometri, entalpi og energi i kjemiske reaksjoner, organisk kjemi, syrer og baser, løselighet og grønn kjemi.
- For eksempel skal vi svare på disse spørsmålene:
o Hvorfor blander ikke vann seg med olje?
o Hvorfor koker vann ved 100 grader?
o Hvordan kan vi få en kjemisk reaksjon til å skje?
o Hvorfor kjenner vi varme når vi står ved et bål?
o Hva er egenskapene til alkoholer, syrer og baser?
o Hvordan kan vi gjøre labforsøk på en naturvennlig måte?


Hvordan jobber vi i faget?


I kjemifagene jobber vi både praktisk og teoretisk. Vi bruker matematikk som et verktøy i mange av temaene og det er derfor anbefalt at du har S-matte eller R-matte.
Vi gjør også labforsøk så ofte vi kan, dette hjelper oss med å lære viktige kjemiske metoder og å forstå de kjemiske konseptene bedre.

 

Eksamensform: muntlig-praktisk