Hovedseksjon

Informasjonsteknologi 1

Hvorfor skal du velge IT 1?


Informasjonsteknologi 1 gir deg en bred innføring i ulike områder innen IT, for eksempel webutvikling og programmering med Javascript. Faget har en stor fordel på f.eks. ingeniørstudier ved å lære mange av programmeringsferdighetene som trengs der.


Hva lærer du i IT 1?


I informasjonsteknologi 1 lærer man HTML, et språk som brukes til å lage nettsider (hjemmesider). HTML er en forkortelse for Hyper Text Markup Language. I tillegg lærer man Javascript, et høynivå-programmeringsspråk. Sammen med HTML og CSS er Javascript en av grunnsteinene i moderne web-utvikling.


Hvordan jobber vi i faget?


I faget jobber vi mye med
- å skrive enkel kode
- å løse forskjellige praktiske oppgaver og
- å løse mere avanserte oppgaver praktiske oppgaver
Man trenger ingen forkunnskaper for å kunne ta dette faget.

 

Eksamensform: muntlig-praktisk