Hovedseksjon

Fysikk 1

Hvorfor skal du velge Fysikk 1?


- Om du lurer på hvordan verden er bygget opp, og hvilke fysiske lover som gjelder. I fysikk 1 ser vi både på både det minst og det største, i ett tema ser vi på stjerner som kollapser, mens i de neste ser vi på atomets oppbygging og energinivåer.
- I kapittelet om bølger, bølgefenomener og stråling i naturfag VG1 fikk du en smakebit av fysikkfaget. Spesielt om dere gjorde noen beregninger på frekvens og bølgelengde. Tenk gjennom om dette var noe du syns var interessant!
- Noen eksempler på studier som krever fysikk 1 er medisin, odontologi og mange ingeniørutdanninger

Hva lærer du i faget?


- Du lærer om bevegelse og sammenhengen mellom krefter, akselerasjon, fart og energi. Her bruker vi mye matematikk for å gjøre beregninger.
- Vi går mer i dybden på temaet bølger og stråling som dere har lært om i naturfag VG1.
- Du lærer også om hvordan en stjerne blir til, og hva som skjer med stjerner på mot slutten av stjernelivet
- Vi ser også på elektrisitet og lærer om hvordan vi kan beregne strøm, spenning og resistans

Hvordan jobber vi i faget?


- Vi jobber både teoretisk med regneoppgaver, utforskende med mer åpne oppgaver og demonstrasjoner og forsøk der vi tester de fysiske lovene vi jobber med
- Fysikk 1 krever at du også jobber en del med oppgaver på egenhånd utenom timene
- Vi bruker mye matematikk som redskap i fysikk, så her er det viktig at du liker matematikk og å utforske sammenhenger med matematikken.
- Mye regning av praktiske oppgaver der vi bruker matematikk. Vi bruker f.eks. derivasjon som man lærer om i matematikk S1 og R1, derfor er det anbefalt at du har en av disse matematikkfagene på VG2.

 

Eksamensform: muntlig-praktisk