Hovedseksjon

Friluftsliv

Hvorfor skal du velge Friluftsliv?

Dersom du liker eller ønsker å bli vant til å dra på tur og være ute i all slags vær kan dette være et fag for deg. I tillegg vil du lære å samarbeide og utfordre deg selv fysisk og psykisk og gjennom det kanskje oppdage nye sider ved deg selv.

 

Hva lærer du i Friluftsliv?

• Hvordan du kan utfordre deg selv og tøye egne grenser i naturen
• Hvordan du skal ta vare på deg selv og andre i naturen
• Hvordan du kan bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter
• Hvordan du kan bidra til å ta vare på naturen og påvirke den.
• Vi har vært på ulike turer som teltturer med overnatting, alpinturer og kvelds- og ettermiddagsturer.
• Vi lærer å lage bål, sette opp telt, lage mat på bål og brennere.
• Vi har dratt på fisketur og sopptur.

 

Hvordan jobber vi faget?

Vi planlegger og drar på ulike tur gjennom året. Etter turene reflekterer vi over disse.
• Planlegger, gjennomfører og reflekterer over turer
• Vurdering foregår gjennom bruk av
• Ferdigheter
• Aktiv deltagelse (turer og planlegging)
• Samarbeid, samarbeid, samhandling
• Medansvar (deg og medelever)
• Ferdsel i naturen og kunnskap i praksis

 

Eksamensform: Muntlig-praktisk