Hovedseksjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Hvorfor skal du velge Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2?

• Du liker å lese, lære begreper, og finne faglige forklaringer på og argumenter for ting som skjer i næringslivet og i samfunnet rundt deg.
• Du liker å skrive fagtekster – å bruke fagteori og begreper for å analysere virkelighetsnære case/oppgaver.
• Du er nysgjerrig på hvordan etablering og videreutvikling av bedrifter skjer, og på å se verdien av dette
• Du er interessert i innovasjon og utvikling av bedrifter og samfunn, og hvordan dette henger sammen
• Du er interessert i å utforske hvilken rolle samfunnsansvar, bærekraft, etikk og økonomi har i bedrifter og i arbeidet med å skape verdier.

Hva lærer du i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2?

Entreprenørskap 2 er et mer teoretisk fag
Faget skal gi dere en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og bedrifter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler om hvordan entreprenørskap kan utvikle eksisterende arbeidsplasser, og skal forberede dere på videre studier og framtidig arbeidsliv. Dere lærer om ulike fagteorier og -modeller som er viktig for utvikling av bedrifter, bla. innenfor temaene:
• Innovasjon – utforske ulike innovasjonsprosesser og betydningen de har for å videreutvikle en bedrift
• Strategi for utvikling av bedrifter – utforske ulike vekst-, markeds- og konkurransestrategier
• Verdiskaping og bærekraft – utforske og vurdere konsekvenser av bærekraftig verdiskaping og samfunnsansvar
• Internasjonale muligheter – utforske og vurdere betydningen av forretningsmuligheter internasjonalt
• Organisering og samarbeidsformer – lederstiler og organisasjonsutvikling
• Finansiering og kapitalbehov
Faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 har mange overlappende temaer med Markedsføring og ledelse 2.

Hvordan jobber vi i faget?

I Entreprenørskap 2 blir dere vurdert på kompetansen dere viser gjennom bruk av teori, modeller og praktisk tilnærming til entreprenørielt arbeid (kreativt arbeid, utvikling av bedrifter ved å utnytte muligheter) i forbindelse med innovasjon, verdiskaping, bærekraft, strategi og virksomhetsutvikling i forbindelse med videreutvikling av en virksomhet

• Dere jobber individuelt og i grupper
• Dere skal lære å bruke teori i praksis ved å løse virkelighetsnære case der du utforsker, viser refleksjon og drøfter ved å bruke fagbegreper på en overbevisende måte.
• Du skal kunne utforme fagtekster
• Du henviser til og bruker kilder kritisk i argumentasjonen din
• Du skal kunne holde muntlige presentasjoner (individuelt og i gruppe)

Eksamensform: Skriftlig eller muntlig-praktisk