Hovedseksjon

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Hvorfor skal du velge Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1?

• Du ønsker å oppnå resultater
• Du setter pris på utfordringer og liker å lære ved å gjøre (learning by doing)
• Du liker å presentere muntlig, eller ønsker å øve mer på det
• Du har tro på deg selv og er optimistisk
• Du er villig til å ta beslutninger selv om du ikke alltid har nok informasjon
• Du viser initiativ og kan jobbe selvstendig – tar ansvar for egen læring
• Du liker å samarbeide med andre
• Ved å starte en ungdomsbedrift
• skaffer du deg verdifull kompetanse – som også er overførbar til andre krevende skoleoppgaver
• øver du opp personlige egenskaper som kreativitet, samhandling, selvtillit og tro på at du kan lykkes.
• lærer du av feilene dine, det er bare å prøve igjen…

Hva lærer du i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1?

Har dere noen gang drømt om å få være med på å starte egen bedrift? Nå har dere sjansen! I løpet av ett skoleår skal dere drive en ungdomsbedrift med ekte produkter, kunder, leverandører og penger.
Vi følger programmet «Ungdomsbedrift» fra Ungt Entreprenørskap (les mer her: www.ungdomsbedrift.no)
• En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes ved slutten av skoleåret. Gruppene/bedriftene settes sammen i starten av skoleåret og dere jobber sammen i samme gruppe hele året.
• Dere jobber med idéutvikling gjennom kreative øvelser, roller og personlige egenskaper
• Dere setter dere inn i ulike emner som er relevante for å drive en bedrift: nettverksbygging, økonomi (budsjett og regnskap), markedsføring, produksjon, HR (personal og ledelse), salg mm.
• Dere kan delta på kurs, pitchekvelder (pitch = kort presentasjon) og veiledningskvelder med Ungt Entreprenørskap.
• Dere deltar i mesterskap i konkurranse med andre ungdomsbedrifter i Oslo.
• Dere må skrive en forretningsplan ved oppstart av bedriften, og en årsrapport ved slutten av skoleåret.

Hvordan jobber vi i faget?

Entreprenørskap 1 og ungdomsbedrift er en alternativ måte å lære på. Dere skal lære av egne erfaringer, og det forutsetter aktivitet.
• Dere blir målt på aktivitet; samarbeid, initiativ og gjennomføring
• Gjennomføring av seks minimumsoppgaver (gitt av Ungt Entreprenørskap)
• Muntlige presentasjoner
• Skriftlige arbeider som forretningsplan og årsrapport
• Evne til å bruke og vise fagteori i praksis


Eksamensform: muntlig-praktisk