Hovedseksjon

Engelsk 2

Du må ha bestått Engelsk 1 for å ta Engelsk 2.

Hvorfor skal du velge Engelsk 2?

• Engelsk er et verdensspråk!
• Studier ved universiteter og høyskoler krever gode engelskkunnskaper, da de fleste lærebøker, uansett studier, er på engelsk
• Du kan fordype deg i litteratur og samfunnsforhold i engelskspråklige land!
• Engelsk er gøy og viktig!

Hva lærer du i Engelsk 2?

• Å snakke engelsk, hva forventes i ulike situasjoner!
• Å skrive engelsk, akademisk skriving som kreves i videre studier!
• Å lytte, kunne ta inn informasjon i ulike situasjoner og på ulike dialekter!
• Å lese, ulike typer tekster!
• Om historie, litteratur og samfunnsforhold i engelskspråklige land, før og nå!

Hvordan jobber vi i faget?

• Gruppearbeid
• Lærerforedrag
• Utforskende prosjekter, inkludert en fordypningsoppgave etter eget valg
• Lese litteratur
• Se film
• Sammenlikne eldre og nyere tekster
• Debatt

Eksamensform: skriftlig og/eller muntlig eksamen