Hovedseksjon

Engelsk 1

Hvorfor velge Engelsk 1?

Dersom du synes engelsk er spennende og ønsker å fordype deg enda mer i faget og lære mer om det engelske språket, litteraturen og samfunnet så kan dette være faget for deg. Engelsk er også et fag som brukes mye på universitet og høgskoler så det kan hjelpe deg i videre utdanning.

 

Hva lærer du i Engelsk 1?

- Utvikle et presist og nyansert språk – både muntlig og skriftlig
- Analysere og tolke engelsk skjønnlitteratur
- Utforske dagsaktuelle sosiale utfordringer i engelskspråklige land
- Utforske sosiale medier og falske nyheters påvirkning på dagens samfunn
- Utforske kulturer i ulike engelsktalende land, som for eksempel USA, India, Australia, Storbritannia, Sør-Afrika m.m.
- Fordypning deg i et selvvalgt tema
- Utvikle kritisk sans
- Og mye mer…

 

Hvordan jobber vi i faget?

Vi har mye muntlig dialog og debatt i klasserommet, samt skriftlige oppgaver individuelt eller i grupper. Vi har fokus på engasjerende undervisning med dagsaktuelle temaer. Vi ønsker å utfordre deg som elev gjennom å ha varierte arbeidsmetoder som oppfordrer til refleksjon, åpner opp for nye perspektiver og utfordre seg som elev.

 

Eksamenform: Skriftlig eller muntlig